Πρόγραμμα δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού που κρίνεται παρωχημένος για τις ανάγκες της επιχείρησης

Η επιχείρηση μας από σήμερα, 10/11/2022 ξεκινάει και επίσημα το πρόγραμμα δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού που κρίνεται παρωχημένος για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεά του αναφερόμενου εξοπλισμού σε οργανώσεις, σχολεία , σε δήμους, νοσοκομεία και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο και με βάση τον διαθέσιμο εξοπλισμό που προορίζεται για δωρεά ανά περιόδους.

Η δραστηριότητα θα υλοποιείτε στα πλαίσια και  της συνεργασίας της επιχείρησης με τοπικούς φορείς, συμβάλλοντας έμπρακτα στην τοπική κοινωνία μέσω της προσφοράς χρήσιμου υλικού καλύπτοντας τρεχουσών αναγκών φορέων και σχολείων.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email