Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μπαταριών

Έχοντας ως επίκεντρο την φιλοσοφίας μας, για τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εγγραφήκαμε σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανακύκλωσης παλιών μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μας συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη προστασία του περιβάλλοντος!

Ο περισσότερος κόσμος στις μέρες μας γνωρίζει πλέον πως οι μπαταρίες είναι βλαβερές για το περιβάλλον και πως θα πρέπει να τις διαχειριζόμαστε σωστά. Εντούτοις, λίγοι αντιλαμβάνονται πως τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο περιβάλλον μπορούν να τους επηρεάσουν άμεσα. Πιστεύουν πως το πρόβλημα της ρύπανσης είναι μακριά και δεν τους επηρεάζει. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει! Οι μικρές και αθώες στην καθημερινή τους χρήση μπαταρίες είναι πολύ βλαβερές για το περιβάλλον και επομένως και για την υγεία μας, όταν τις πετάμε είτε απευθείας στο περιβάλλον είτε στις χωματερές. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν μένει εκεί αλλά επιστρέφει σε εμάς! Οι τοξικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες επιστρέφουν σε μας μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα. Τα συνεπακόλουθα της ρύπανσης δεν είναι μακριά μας ούτε χρονικά ούτε χωρικά. Είναι κοντά μας και μας επηρεάζουν καθημερινά!. Οι μπαταρίες, αν και αποτελούν μόνο το 0,2% του όγκου των απορριμμάτων μας, περιέχουν το 20% των τοξικών τους ουσιών. Οι τοξικές ουσίες συσσωρεύονται στους ιστούς μας και όσα χρόνια και εάν περάσουν παραμένουν στον Οργανισμό μας και αυξάνονται. Όσο αυξάνεται η ποσότητά τους στον Οργανισμό μας αυξάνονται και οι πιθανότητες για εμφάνιση πολύ σοβαρών προβλημάτων στην υγεία μας, τις περισσότερες φορές μη αναστρέψιμων.

ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προστατεύουμε το περιβάλλον. Πολλά από τα μέταλλα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι πολύτιμα συστατικά του φλοιού της γης, τα οποία δεν διασπώνται. Όταν τα πετάμε στα σκουπίδια, οι ζωντανοί οργανισμοί τα απορροφούν με το νερό, τον αέρα και την τροφή και δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βιοσυσσώρευση. Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες, καθώς και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά, περιορίζουμε δραστικά την απόρριψη επικίνδυνων απορριμμάτων στο περιβάλλον. Εξοικονομούμε ενέργεια. Τόσο για την εξόρυξη, όσο και για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Με την ανακύκλωση επιστρέφουμε στο ρεύμα παραγωγής εκείνα τα υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, εξοικονομώντας ενέργεια. Για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται το ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται φτάνει έως και 80%. Μειώνουμε τα απορρίμματα. Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων είναι ένα ακόμη μεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλωσης. Οι ήδη υπερφορτωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής θα επιβαρύνονται με πολύ λιγότερα σκουπίδια, αν η ανακύκλωση γίνει συνήθεια όλων μας. Διασφαλίζουμε την υγεία μας. Οι μπαταρίες αν και αποτελούν μόνο το 0.2% του βάρους των οικιακών απορριμμάτων, περιέχουν το 20% του τοξικού φορτίου που περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα. Πολλά από αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας. Κάθε μπαταρία ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Αν πεταχτεί στα σκουπίδια και δεν ανακυκλωθεί, ο κύκλος ζωής διακόπτεται. Μόνο αν την ρίξουμε στους κάδους συλλογής της ΑΦΗΣ, βοηθάμε να συνεχιστεί ο κύκλος ζωής, έτσι ώστε από τα υλικά της να παραχθούν νέες μπαταρίες ή άλλα προϊόντα.

Μέχρι σήμερα, η ΑΦΗΣ έχει καταφέρει να συλλέξει και να ανακυκλώσει πάνω από 630 τόνους μπαταριών, οι οποίες διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές. Παρόλα αυτά μεγάλη ποσότητα μπαταριών καταλήγει ακόμα και σήμερα στο περιβάλλον και στις χωματερές. Αυτή την πορεία πρέπει να την αναστρέψουμε το συντομότερο για το καλό όλων μας, ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες. Για το σκοπό αυτό και για την εξυπηρέτηση του κοινού, υπάρχουν πέραν των 70.000 κάδων για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών και σε σχολεία, δημόσια κτίρια και υποκαταστήματα τραπεζών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να θυμόμαστε πως οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται και από τις ηλεκτρονικές συσκευές όταν οι συσκευές χαλάσουν και πως οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους της ΑΦΗΣ.

Για αυτό το λόγο και η επιχείρηση μας ξεκίνησε συνεργασία με τον φορέα  ΑΦΗΣ, για να βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή ανακυκλώνοντας παλιές μπαταρίες όχι μόνο των πελατών μας αλλά και τις μπαταρίες που χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας . Παράλληλα, προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email