Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (AHHE)

 

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας.

Αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής και συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου του πλανήτη μας

Στην επιχείρηση μας εγκαταστάθηκε κάδος ανακύκλωσης ΑΗΗΕ έτσι ώστε και εμείς αλλά και οι καταναλωτές να μπορούν να ανακυκλώσουν τις παλιές και μη λειτουργικές συσκευές τους, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 6947 844031 , για να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την απόθεση ΑΗΗΕ στον χώρο μας. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email